2 d'octubre de 2012

SESSIÓ PLENÀRIA 2 D’OCTUBRE DE 2012

1. Aprovació acta sessió anterior

Aprovada per unanimitat

2. Especials assabentaments

3. Modificació de crèdit número 14/12

Aprovada amb el vot favorable de PSC-GIU i CiU, l'abstenció d'ICV-EUiA-E, PP i Esquerra i el vot desfavorable del COIC.

4. Aprovació Compte General 2011

Aprovat amb el vot favorable de PSC-GIU, CIU, Esquerra, PP i ICV-EUiA-E i el vot desfavorable del COIC.

5. Modificació plantilla pressupostària 2012

Aprovada amb el vot favorable de PSC-GIU, CIU i PP i el vot desfavorable d'Esquerra, COIC i ICV-EUiA-E.

6. Canvi en la forma de gestió del servei públic de l'Escola de Música

Aprovat amb el vot a favor de PSC-GIU, CIU i PP i el vot en contra d'Esquerra, COIC i ICV-EUiA-E.

7. Regularització al nou tipus vigent d'IVA del contracte de gestió del servei públic de recollida i transport de residus municipals i neteja viària

Aprovada amb el vot favorable de PSC-GIU, CIU, Esquerra, PP i COIC i el vot en contra d'ICV-EUiA-E.

8. Resolució d'al·legacions i aprovació definitiva del mercat de venda no sedentària a Corbera de Llobregat

Aprovada amb el vot favorable de PSC-GIU, CIU, Esquerra, PP, COIC i l'abstenció d'ICV-EUiA-E.

9. Ratificació de les Festes Locals 2013

Aprovada amb el vot favorable de PSC-GIU, CIU, Esquerra, PP, COIC i l'abstenció d'ICV-EUiA-E.

10. Ratificació de l'aprovació del Pla Local de Joventut

Aprovada amb el vot favorable de PSC-GIU, CIU, Esquerra, PP, COIC i l'abstenció d'ICV-EUiA-E.

11. Moció per tal que l'Ajuntament exerceixi les accions per defensar els seus drets i béns en relació a l'ATLL (ICV-EUiA-E)

No aprovada amb el vot desfavorable de PSC-GIU i CIU, l'abstenció de PP i COIC i el vot a favor d'Esquerra i ICV-EUiA-E.

12. Moció d'independència de Catalunya