19 de desembre de 2012

SESSIÓ PLENÀRIA 19 DE DESEMBRE DE 2012

1. Aprovació acta sessió anterior

Aprovada per unanimitat

2. Especials assabentaments

3. Pressa de possessió regidor

4. Aprovació pressupostos generals any 2013

Aprovats amb el vot favorable de CIU i PSC-GIU, el vot en contra d'ICV-EUAI-E, COIC i Esquerra i l'abstenció del PP.

5. Aprovació plantilla pressupostària any 2013

Aprovada amb el vot favorable de CIU i PSC-GIU, el vot en contra d'ICV-EUAI-E, COIC i Esquerra i l'abstenció del PP.

6. Adjudicació del contracte de gestió del servei d'enllumenat públic (ESE)

Aprovat amb el vot favorable de CIU, PSC-GIU i PP, l'abstenció d'ICV-EUIA-E i Esquerra i el vot en contra del COIC.

7. Devolució de la fiança definitiva del contracte de servei públic de recollida d'escombreries

Aprovada amb el vot a favor de CIU, PSC-GIU, COIC i PP i l'abstenció d'ICV-EUIA-E i Esquerra.

8. Devolució de la fiança definitiva del contracte de servei públic de neteja viària

Aprovada amb el vot favorable de CIU, PSC-GIU, COIC i PP i l'abstenció d'ICV-EUIA-E i Esquerra.

9. Actualització preus 2010-2011 del contracte de servei públic de recollida d'escombraries i de neteja viària.

Aprovada amb el vot favorable de CIU, PSC-GIU, i PP i el vot en contra d'ICV-EUIA-E, COIC i Esquerra.

10. Aprovació acta de delimitació de terme amb Sant Andreu de la Barca

Aprovada per unanimitat

11. Moció de defensa del model d'escola catalana

Aprovada amb el vot favorable de CIU, PSC-GIU, ICV-EUIA-E, COIC i Esquerra i el vot en contra del PP.

12. Precs i preguntes