22 de gener de 2013

1. Especials assabentaments

2. Moció de l'Ajuntament de Corbera de Llobregat en resposta a la ofensiva d'imposició de símbols de la Delegació de Govern d'Espanya (punt d'urgència)

Aprovada amb el vot favorable d'ICV-EUiA-E, COIC, CIU i PSC-GIU i el vot en contra de PP i Esquerra.

3. Resolució recurs plantilla pressupostària 2013.

Aprovada amb el vot favorable de CIU i PSC-GIU, el vot en contra d'ICV-EUIA-E, COIC i Esquerra i l'abstenció del PP.

4. Acceptació subvenció i aprovar conveni entre el Departament d'Ensenyament i l'Ajuntament de Corbera de Llobregat per al sosteniment del funcionament de centres educatius de primer cicle d'educació infantil de titularitat municipal per al curs 2011-2012.

Aprovada per unanimitat

5. Assabentament renúncia regidora municipal

6. Precs i preguntes