14 de maig de 2013

SESSIÓ PLENÀRIA 14 DE MAIG DE 2013

1. Aprovació actes sessions anteriors.

Aprovades per unanimitat.

2. Especials assabentaments

3. Reconeixement extrajudicial de crèdits número 01/2013

Aprovada amb el vot favorable de PSC-GIU, CIU, Esquerra, PP i COIC i l'abstenció d'ICV-EUiA-E.

4. Modificació de crèdits número 09/2013

Aprovada amb el vot favorable de PSC-GIU, CIU i PP i amb el vot negatiu d'Esquerra, COIC i ICV-EUiA-E.

5. Aprovació Pla de Sanejament Financer període 2013-2016

Aprovat amb el vot favorable de PSC-GIU, CIU i PP i amb el vot negatiu d'Esquerra, COIC i ICV-EUiA-E.

6. Modificació taxes ocupació via pública atraccions.

Aprovada per unanimitat.

7. Resolució del tràmit expedient de revisió SCRINSER

Aprovada amb el vot favorable de PSC-GIU, CIU, Esquerra i ICV-EUiA-E i el vot desfavorable de PP i COIC.

8. Modificació relació llocs de treball

Aprovada amb el vot favorable de PSC-GIU, CIU, PP, Esquerra, i ICV-EUiA-E i l'abstenció del COIC.

9. Ratificació acceptació subvenció Escola de Música municipal

Aprovada amb el vot favorable de PSC-GIU, CIU, PP, Esquerra i COIC i el vot desfavorable d' ICV-EUiA-E.

10. Moció per a un país lliure de retallades (Esquerra i CIU)

Aprovada amb el vot favorable de PSC-GIU, CIU, Esquerra, COIC i ICV-EUiA-E i el vot en contra del PP.

11. Moció per demanar la supressió de la delegació i subdelegacions del Govern espanyol a Catalunya (CIU, Esquerra i ICV-EUiA-E)

Aprovada amb el vot favorable de CIU, Esquerra, COIC i ICV-EUiA-E, el vot en contra del PP i l'abstenció de PSC-GIU.