12 de novembre de 2013

SESSIÓ PLENÀRIA 12 DE NOVEMBRE DE 2013

1. Aprovació actes sessions anteriors.

Aprovada per unanimitat

2. Especials assabentaments.

3. Modificació relació de llocs plantilla pressupostària 2013.

Aprovada amb el vot favorable de PSC-GIU, CIU, Esquerra, PP i COIC i el vot en contra d'ICV-EUiA-E.

4. Modificació de crèdits 20/2013.

Aprovada amb el vot favorable de PSC-GIU, CIU i PP, l'abstenció d'Esquerra i el vot en contra del COIC i d'ICV-EUiA-E

5. Modificació ordenances fiscals 2014.

Aprovada amb el vot favorable de PSC-GIU, CIU i PP, l'abstenció del COIC i el vot en contra d'Esquerra i d'ICV-EUiA-E.

6. Aprovació pressupost general any 2014.

Aprovada amb el vot favorable de PSC-GIU, CIU, l'abstenció del PP i el vot en contra d'Esquerra, COIC i d'ICV-EUiA-E.

7. Aprovació plantilla pressupostària 2014.

Aprovada amb el vot favorable de PSC-GIU, CIU i PP, l'abstenció del COIC i el vot en contra d'Esquerra i d'ICV-EUiA-E.

8. Actualització delegació de funcions de gestió i recaptació de tributs locals i altres ingressos de dret públic a la Diputació de Barcelona.

Aprovada per unanimitat

9. Modificació Ordenança de convivència i civisme relativa als horaris comercials.

Aprovada per unanimitat.

10. Aprovació esmena acta de delimitació de terme entre La Palma de Cervelló i Corbera de Llobregat.

Aprovada per unanimitat.

11. Aprovació delimitació de terme entre Castellví de Rosanes i Corbera de Llobregat.

Aprovada per unanimitat

12. Acord d'adhesió al protocol d'execució de les diligències de llançament als partits judicials de Catalunya.

Aprovat per unanimitat.

13. Moció de rebuig a la LOMCE del Govern Espanyol.

Aprovada amb el vot favorable de PSC-GIU, CIU, Esquerra, COIC i ICV-EUiA-E i el vot en contra del PP.

14. Moció a favor del manteniment dels serveis socials municipals.

Aprovada amb el vot favorable de PSC-GIU, CIU, Esquerra, COIC i ICV-EUiA-E i el vot en contra del PP.

15. Moció per garantir els ajuts de beques menjador als municipis del Baix Llobregat.

Aprovada per unanimitat.

16. Moció per a la construcció de la segona fase de l'Escola El Cau de la Guineu.

Aprovada per unanimitat.

17. Precs i preguntes