31 de gener de 2012

SESSIÓ PLENÀRIA 31 DE GENER DE 2012

1. Aprovació actes sessions anteriors

Aprovada per uninimitat la primera i la segona aprovada amb els vots a favor d'ICV-EUiA-E, COIC, Esquerra, CIU i PSC-GIU i l'abstenció del PP.

2. Modificació de crèdit número 2/2012

Aprovada amb el fot favorable de PP, CIU i PSC-GIU,l'abstenció d'ICV-EUiA-E i COIC i el vot en contra d'Esquerra.

3. Modificació ordenança fiscal número 31 "Taxa estacionament zona blava".

Aprovada amb el vot favorable de CIU i PSC-GIU, l'abstenció de PP i el vot en contra d'ICV-EUiA-E, COIC i Esquerra.

4. Sol·licitud desafectació habitatge conserge escola Jaume Balmes

Aprovada per unanimitat

5. Aprovació del Pla Intern d'Igualtat 2012

Aprovada per unanimitat

6. Moció per a la creació de l'Associació de Municipis per la Independència (Esquerra)

Aprovada amb el vot favorable d'ICV-EUiA-E, Esquerra, CIU i l'abstenció de COIC, PP i PSC-GIU.