Eleccions al Parlament de Catalunya 2024

El dilluns 25 de març comença el període d'exposició pública del cens electoral (tancat a data 1 de gener de 2024) que es podrà consultar i presentar reclamacions fins l'1 d'abril.

· Les persones interessades poden adreçar-se a l'Oficina d'Atenció a la ciutadania d'aquest Ajuntament, en horari de dilluns a divendres de 8,30 a 14 hores . També es poden fer les consultes per mitjans informàtics, a la pàgina web de l'INE mitjançant el sistema Cl@ve o utilitzant un certificat electrònic.

Per altra banda, l'Oficina del Cens Electoral enviarà a tots els electors, entre el 15 i el 23 d'abril una targeta censal que conté les dades actualitzades de la inscripció en el cens electoral i de la secció i la mesa en què correspon votar. La targeta censal té un caràcter merament informatiu i no serveix per identificar-se a l'hora de votar.