Període mitjà de pagament a proveïdors corresponent al 2n trimestre de 2018

Documents relacionats