Període mitjà de pagament a proveïdors corresponent al 3r trimestre de 2018

Documents relacionats