Projecte executiu de caldera i xarxa de calor amb biomassa a la zona esportiva municipal i CEIP Jaume Balmes

L’exposició pública finalitzarà el 9 de setembre

Documents relacionats