Període mitjà de pagament a proveïdors corresponent al 3r trimestre de 2019

Documents relacionats