Mapa de capacitat acústica de Corbera de Llobregat

Aquest mapa de capacitat acústica s'ha realitzat amb l'assistència tècnica del Servei per a la Prevenció de la Contaminació Acústica i Lluminosa del Departament de Territori i Sostenibilitat i Debeacústica com a empresa col·laboradora del Departament.

Documents relacionats