Informació pública: Aprovació inicial modificació puntual del PGO àmbit carrer de La Pau

Document tècnic, document comprensiu, anunci i acord aprovació inicial (publicat el dia 31/3/2023)