Període mitjà de pagament a proveïdors corresponent al 3r trimestre de l'any 2017

Documents relacionats