Dades generals de l'ens

Carrer de la Pau, 5

Tel: 93 650 02 11

Fax:93 650 06 62

correu electrònic: ajuntament@corberadellobregat.cat