Deixalleria i Àrea d'emergència

A la deixalleria podem dur residus que no es recullen amb el Porta a Porta i requereixen un tractament especial com: fluorescents, olis usats, pneumàtics, restes de dissolvents, pintures, aparells electrònics, piles, medicaments, etc.

Ubicació:  Carretera de Sant Andreu

Horaris

Horari d'hivern:  de l'1 d'octubre al 31 de març

 

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

Dissabte

Diumenge

Matí

9:00 a 14:00

9:00 a 14:00

9:00 a 14:00

9:00 a 14:00

9:00 a 14:00

9:00 a 14:00

10:00 a 14:00

Tarda

Tancat

15:00 a 18:00

15:00 a 18:00

15:00 a 18:00

15:00 a 18:00

Tancat

Tancat

Horari d'estiu. (de l'1 de juny al 30 de setembre)

 

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

Dissabte

Diumenge

Matí

8:30 a 14:00

8:30 a 14:00

8:30 a 14:00

8:30 a 14:00

8:30 a 14:00

9:00 a 14:00

10:00 a 14:00

Tarda

Tancat

16:00 a 19:00

16:00 a 19:00

16:00 a 19:00

16:00 a 19:00

Tancat

Tancat

Més informació:Web Deixalleria  

Àrea d'emergència

Amb l'entrada en funcionament del nou servei de recollida de residus porta a porta, la deixalleria municipal també actuarà com a àrea d'emergència - amb contenidors de recollida selectiva -matèria orgànica, paper/cartó, envasos lleugers, vidre i rebuig-) i de manera excepcional, podran utilitzar aquells veïns i veïnes particulars - així com empreses i comerços - els quals no puguin complir l'horari i/o el calendari establert de recollida porta a porta.

No és un servei alternatiu a la recollida porta a porta ni tampoc per fer-ne un ús regular. Els residus voluminosos, runes, i d'altres residus que no es recullen porta a porta, s'han de dipositar dins la deixalleria.