Què és el PaP?

Què és el PaP?

En el model de recollida porta a porta (PaP) en general es prescindeix dels contenidors permanents i la recollida es fa a peu de carrer, segons un calendari preestablert. És un model d'èxit en molts indrets del món (incloent-hi més de 200 poblacions catalanes) que s'adapta molt bé a municipis amb baixa densitat de població, com és Corbera.

Per què es fa?

Perquè toca canviar el model de recollida, deixant enrere l'anonimat i la voluntarietat de reciclar.

Perquè Europa fixa uns objectius de recollida selectiva per l'any 2025 que són inassolibles amb el model actual, i per aconseguir-ho necessitem un canvi d'hàbits. És la responsabilitat que tenim envers el planeta.

Perquè hem de reduir la producció de residus i millorar el percentatge de residus recuperats.

Perquè amb l'aplicació del PaP a Corbera volem superar el 70 % de recollida selectiva i avançar cap a sistemes impositius més justos segons els residus generats.

En què consisteix?

Cal seleccionar els residus en origen (tal i com es fa ara) i després treure'ls amb el cubell identificador segons els dies i horaris de recollida establerts.

Deixar els cubells a la porta de cada vivenda o a les zones habilitades per a aquesta fi

Recollir els cubells un cop s'hagi fet la recollida dels residus.