Sol·licitud de recollida d'esporga

  • Què és la recollida d'esporga? És la recollida de restes vegetals resultants de la neteja dels jardins.
  • Quan s'ha de treure? S'ha de dipositar a la vorera el vespre abans del dia reservat per a la recollida.
  • Com s'ha de treure? Cal dipositar-la a la vorera en bosses de plàstic tancades, en sacs de Big Bag o en feixos de branques lligats. Els feixos no poden superar el metre i mig de llargada i s'han de lligar amb cordill, no poden anar lligats amb cap element metàl·lic com filferro o cable.
  • Què puc treure? El màxim és de 8 bosses de plàstic o feixos lligats. En el cas de dipositar-la en big bags només es pot treure un màxim de 2 unitats o bé 1 big bag i 2 feixos. Cal especificar si voleu que se us retornin les saques. Aquestes es retornaran el mateix dia de la recollida però no seran les mateixes, doncs és un sistema rotatiu.
    • Elements permesos:
      • Restes vegetals com les herbes, fulles, restes de l'hort, branques d'arbres...
      • Trossos de iuca i palmera (sempre que no superin els 30 cm)
    • Elements no permesos:
      • Troncs d'arbre
      • Tot el que no sigui vegetal: ampolles, testos, papers i deixalles en general.
  • En cas que es detecti que s'ha dipositat algun tipus de residu que no sigui vegetal no es farà la recollida.
  • Aquest és un servei per a particulars, les empreses de jardineria han de gestionar els residus directament a la deixalleria.
  • Qualsevol petició que no s'ajusti a les indicacions no es recollirà.
  • 1 Escollir zona
  • 2 Escollir dia
  • 3 Omplir formulari

Zones disponibles

  • Reforç Zona 2 (dissabtes)

    Cases Pairals, Can Montmany, Bonrepòs A, B, C I D

    Escollir
  • Reforç Zona 4 (Dissabtes)

    Can Rigol, creu Aragall, Cases Cremades, Creu Aragall Junior i L’Amunt

    Escollir
  • Zona 1

    Can Coll, Can Mariscot, Can Llopard, La Creu de Sussalba, Can Palet, Can Canonge, La Soleia, Mas d’en Puig, Can Margarit, Can Socies

    Escollir
  • Zona 2

    Cases Pairals, Can Montmany, Bon Repòs A, B, C, D

    Escollir
  • Zona 3

    Santa Maria

    Escollir
  • Zona 4

    Can Rigol, Creu Aregall i Junior, Les Cases Cremades, L’Amunt 

    Escollir
  • Zona 5

    Nucli, Carsos, El Mirador, Creu Nova, Puntarró, Can Planas Sud, La Servera, Can Lluís, Les Parretes, Camí Ral, Els Herbratges, Els Guixots, Can N’Armengol, Sant Cristòfol

    Escollir