Demana dia i hora per la renovació del DNI

Cal demanar una cita per cada DNI a renovar o de primera expedició.

Aquest servei és prioritari per a persones que tenen dificultats per desplaçar-se, be per mobilitat personal o per manca de transport.

Que cal portar per fer la renovació? 1 fotografia, l’import just de la taxa (12€), el DNI, i si es canvia el domicili també cal portar un volant de padró, que es pot demanar el mateix dia a l'OAC.

En cas de primera expedició de DNI d'infants, cal portar la partida literal de naixement, el llibre de família, 2 fotografies, l'import just de la taxa (12€), un volant de padró i han de venir acompanyats d'un dels progenitors.

IMPORTANT: Només s'atendran 5 primeres expedicions al dia, en la franja de 9 a 9:15h. 

Per demanar cita en altres dates o per altres tràmits, us podeu dirigir directament a la Policia Nacional per demanar cita prèvia a una comissaria, trucant al 060 o al web, wwwcitapreviadnie.es.

Hores disponibles