Associació de Veïns de Santa Maria de l’Avall

Organització de la Festa Major de la urbanització.

C/15, s/n

Persona de contacte: Miquel Baqués Puig. President

E-mail: mbaques.urb.vall(ELIMINAR)@gmail.com