Escola Municipal de Música Lluís Soler i Ametller

Gestió del servei:
Àrea d'Ensenyament

C/ de Casanova, 26, C, Baixos

93 688 11 66

escolamusica(ELIMINAR)@corberadellobregat.cat

A L'Escola Municipal de Música "Luís Soler i Ametller", considerem la música com un dels millors vehicles per al desenvolupament integral dels nostres alumnes. És el mitjà que tant famílies com a educadors utilitzem de forma natural per cridar l'atenció dels nostres infants. Des que són petits, ajustem les nostres veus perquè siguin més suaus, més rítmiques, en definitiva més musicals i això ens ajuda a enfortir un vincle, establint el llenguatge universal de la música com a forma de comunicació.

Però, per què és important la música en les persones?

 • Enforteix l'aprenentatge, augmenta la capacitat de memòria, atenció i concentració, a través de la memorització de les diferents cançons.
 • Aguditza l'oïda, l'òrgan sensorial menys desenvolupat en el naixement.
 • El nen que viu en contacte amb la música aprèn a conviure millor amb altres nens, establint una comunicació més harmoniosa.
 • Ofereix l'oportunitat per a que els nens interactuïn entre si i amb els adults a través de balls i gestos que sorgeixen de la música.
 • La música als nostres infants en l'etapa de l'alfabetització, els estimula a través de síl·labes rimades i repetitives.
 • Divertint-se aguditzen els sentits, practiquen l'equilibri i tonifiquen diferents músculs.
 • Els aporta seguretat emocional i confiança perquè es senten compresos gràcies al fet de compartir cançons i immersos en un clima d'ajuda, col·laboració i respecte mutu.
 • Millora l'habilitat per resoldre problemes matemàtics i de raonament complexos.
 • En definitiva estimula el seu desenvolupament intel·lectual, auditiu, sensorial, de la parla i motriu.

Fem tutories amb els pares i seguiment dels alumnes. Comptem amb un equip de professors titulats superiors que assessoren i acompanyen a cada alumne durant la seva vida en el centre. Cada quadrimestre, els tutors dels alumnes lliuren a les famílies un informe, juntament amb les reunions que els pares poden demanar, aconseguim un seguiment dels seus fills exhaustiu i podem resoldre situacions complexes que puguin sorgir.

Gaudim d'unes instal·lacions adequades per l'aprenentatge de la música.

 • Local catalogat amb més de 300m₂.
 • Instal·lacions modernitzades.
 • Aules amplies amb il·luminació natural dotades d'aire i calefacció.
 • Ventilació natural.
 • Conserge de 15 a 20.30 hores tots els dies de la setmana.
 • Lavabos adaptats.
 • Sortida d'emergència.

ESTUDIS

Classes col·lectives

 • Música i moviment (3 anys)
 • Sensibilització (4-5 anys)
 • Iniciació (6-7 anys)
 • Roda d'instruments (6-7 anys)
 • Primer de llenguatge (8 anys)
 • Segon de llenguatge (9 anys)
 • Tercer de llenguatge (10 anys)
 • Quart de llenguatge (11 anys)
 • Cinquè de llenguatge (12 anys)
 • Sisè de llenguatge (13 anys)
 • Vuitè de llenguatge (14 a 16 anys)
 • Llenguatge per Adults I (coneixements inicials de llenguatge)
 • Llenguatge per Adults II (coneixements intermedis de llenguatge)
 • Conjunt Instrumental kids
 • Conjunt Instrumental de vent i corda
 • Conjunt Instrumental de música moderna
 • Cant Coral (8-16 anys)

Classes d'instrument

 • Flauta travessera
 • Flauta de bec (iniciació)
 • Violí
 • Viola
 • Piano
 • Piano Jazz
 • Guitarra
 • Guitarra elèctrica
 • Baix elèctric
 • Bateria

Horari d'atenció al públic

Dilluns 18.00 -19.00
Dimarts 19.20 - 20.20
Dimecres 18.00 - 18.20
Dijous 18.00 - 18.40

En cas de que l'horari no s'adeqüi, demanar entrevista fora de l'horari d'atenció al públic