Hotel d'entitats Ca la Badia

Gestió del servei:
Àrea de Cultura

C/ Anselm Clavé, 6 - C/ Antoni Gaudí, 3

93 650 02 11 (Ajuntament) - Fax: 93 650 06 62 (Ajuntament)

ajuntament(ELIMINAR)@corberadellobregat.cat

Per fer les sol·licituds al registre de l’Ajuntament l’horari és de dilluns a divendres de 8.30 a 20 h

A qui s'adreça: Tothom

Què és?

Equipament municipal sociocultural per a la realització d'activitats d'interès social, cultural, lúdic o docent, d'interès per a la majoria de la població.

Espais susceptibles d'utilització

  • Locals per a que les entitats puguin ubicar la seva seu social
  • Sala d'usos múltiples
  • Aula oberta

Tipologies d'ús

  • Ús puntual
  • Ús permanent

Qui ho pot sol·licitar?

Totes les persones físiques o jurídiques i col·lectius/entitats amb l'objectiu de desenvolupar activitats formatives, culturals, recreatives, socials o de qualsevol altre tipus, que no contradiguin els principis constitucionals i siguin d'interès social o cultural.

Quan es pot sol·licitar?

En qualsevol moment, dins l'horari d'atenció al públic.

On es pot sol·licitar?

A l'Ajuntament de Corbera, c/ La Pau, 5.- 08757 Corbera de Llobregat, amb la instància corresponent

Fes click aquí per descarregar la instància

Requisits a complir pel beneficiari

  • Obtenir l'autorització prèvia de l'Ajuntament.
  • Complir el que estableixen les normes d'ús de l'equipament

Fes click aquí per coneixer les normes d'ús de l'equipament