Instal·lacions Massana

Instal·lacions Massana

Andreu Cerda, 29

08757 - Corbera de Llobregat

Telf: 93 650 16 49

E-mail: safintex(ELIMINAR)@imassana.cat

Horari:

De dilluns a dijous de 7 a 14 h i de 15 a 19h
Divendres de 7 a 15 h
Mesos de juliol, agost i setembre fins les 18 h

Instal·lacions Massana, és una empresa la activitat de la qual s’ha desenvolupat sota diferents formes jurídiques des de fa més de quinze anys, començant com a empresa individual, fins arribar a convertir-se en una societat mercantil l’any 1.994: SAFINTEX S.L.

Som 30 professionals els que estem al seu servei per poder dur a terme instal·lacions domèstiques, comercials, industrials o de serveis.

Oferim la nostra plantilla per poder-vos garantir instal·lacions “Claus en mà”. Disposem del personal qualificat per tal de fer valoracions econòmiques, dur a terme totes les instal·lacions que afectin a una obra, tramitació de butlletins i documentació necessària per donar d’alta comptadors, etc., projectes de Baixa Tensió, Gas, Instal·lacions Tèrmiques, Aparells a Pressió i d’Activitats.

Són molts els avantatges de tenir un sol interlocutor. Li gestionem totes les instal·lacions, li podem lliurar plànols “As Built” de les instal·lacions i disposem d’enginyers Col·legiats que tramiten la legalització de totes les instal·lacions.