Mida del text  
1 3 2
| Mapa del web   
Ajuntament de Corbera de Llobregat

Matrícula de quotes nacionals de l'impost sobre activitats econòmiques de l'any 2019

Data de publicació: 09.05.19
La matrícula comprensiva dels subjectes passius que tributen per quota nacional i tenen la seva adreça fiscal en aquest municipi, restarà a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania a disposició del públic des del 14 al 28 de maig, ambdós inclosos.

L'horari d'atenció de l'OAC és:

- Dilluns i divendres de 8.30 a 14h

- De dimarts a dijous de 8.30 a 18h

- Divendres de 8.30 a 14h

Ajuntament de Corbera de Llobregat
Carrer de la Pau, 5 · Corbera de Llobregat
Tel: 93 650 02 11 · Fax: 93 650 06 62
C.I.F.: P0807100C