Ple municipal

CONVOCATÒRIA DE PLE EXTRAORDINARI I URGENT


Com a conseqüència de l'excepcionalitat de la situació política derivada de la sentència delTribunal Suprem pel judici del 1-0, de conformitat amb el que disposa l'article 46.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, amb concordança amb l'article 98.b) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, us convoco a la sessió extraordinària i urgent del Ple de l'Ajuntament que es farà demà, 15 d'octubre de 2019, a les 21:00
hores a la Casa Consistorial, amb l'ordre del dia següent:


1. Ratificació de la urgència de la sessió plenària.
2. Moció de resposta a la Sentència del Tribunal Suprem i per demanar l'amnistia per a les persones preses polítiques catalanes i en defensa del dret d'autodeterminació (ERC i CUP).

Podeu seguir el ple a través del 107FM, Ràdio Corbera i també a través del canal de youtube de l’Ajuntament de Corbera