Noves places per a la brigada municipal, per a la brigada forestal i de conserge per a la zona esportiva

Aquests llocs de treball es cobriran amb la convocatòria vigent. Les persones interessades han de presentar sol·licitud abans del 13 de febrer. La presentació de sol·licituds s'ha de fer, preferiblement, de manera telemàtica, tal com s'estableix a les bases del procés, aportant el justificant de pagament de la taxa i altres documents que s'indiquen. La tramitació també es pot fer de manera presencial a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania i podeu trobar tota la informació de les places de brigada municipal i peons forestals aquí.

Amb l'aprovació inicial del pressupost 2024 ha quedat ratificada la plantilla del personal municipal per a enguany. Actualment l'Ajuntament té una plantilla de 140 persones, de les quals 78 són funcionàries i 62 són laborals. El pressupost de personal és de 7.145.255 euros i representa un 40,5% del pressupost total. El sou mig se situa en els 37.000 euros bruts anuals.