Pressupost municipal 2024: contenció de la despesa i optimització dels recursos

Al Ple del passat 30 de gener va ser aprovat inicialment el pressupost de 2024, proposat pels 10 regidors i regidores del govern municipal (Força Corbera - PSC i GIU). Per part de l'oposició, va rebre el vot favorable del regidor del PP, l'abstenció del regidor i la regidora de Junts i el vot contrari de les regidores d'Esquerra i la CUP.

El pressupost municipal 2024 és d'un total de 17,6 milions d'euros, un 1,99% per sobre del de l'any anterior, i equilibrat pel que fa a ingressos i despeses.

Els ingressos propis de l'Ajuntament, 9,95 milions d'euros, baixen un 3,39% i representen un 53,39% respecte del total. Es preveu una recaptació per IBI de 5,7 milions d'euros, un 3,98% per sota de l'exercici anterior. Aquesta davallada en els recursos propis es es veu compensada per l'increment del 15,87% dels ingressos procedents d'altres administracions.

El capítol de personal, amb 7,15 milions d'euros, s'emporta el 40,5% del total del pressupost de despeses, amb un increment del 2,96%. El govern ha mantingut els imports de subvencions i convenis destinats a les entitats del municipi, amb un import total de 444.398 euros.

Es preveuen inversions per un total de 1.064.400 euros, de les quals se'n destinarà un 43,44% a via pública i un 32,41% a serveis públics (xarxes d'aigua i de clavegueram i enllumenat públic). Per a les inversions es portaran a terme dues operacions de crèdit per valor d'un milió d'euros, el qual suposarà mantenir l'endeutament al seu nivell actual.

Memòria d’alcaldia (link)

Recursos relacionats