Corbera suma quatre noves Entitats

En els darrers mesos, quatre entitats s'han donat d'alta al municipi, amb finalitats culturals, socials i d'entreteniment.
Aquestes entitats són Corbera Viva, el Club Ludonàutic Corbera, l'Associació Corbmusic i la PAE (Plataforma per a les Arts Escèniques).

Corbera Viva és una entitat que vol promoure i agrupar als residents del municipi per fer possible el compliment de normes que facilitin la convivència ciutadana i les relacions personals.

El Club Ludonàutic Corbera és una entitat sense ànim de lucre que organitza trobades de jocs de taula i de jocs de rol, passis de documentals, xerrades sobre lectura, entre d'altres activitats culturals.

L'Associació Corbmusic pretén promocionar la cultura musical entre infants, joves i adults amb la realització d'activitats destinades a la promoció i difusió de la cultura musical i amb l'organització del festival Corbmusic.

I finalment, també s'ha registrat la PAE (Plataforma per a les Arts Escèniques) que té com a finalitat projectar, recolzar i dur a terme actes i esdeveniments relacionats amb les arts escèniques, a través del recolzament a artistes, creació artística i d'esdeveniments, actes, cursos, tallers i representacions.