Noves places de conserge per a la zona esportiva

Aquests llocs de treball es cobriran amb la convocatòria oberta per a constituir una borsa de treball per a conserges. El termini de presentació de sol·licituds s'ha ampliat fins el proper 9 de març. La presentació de documentació s'ha de fer, preferiblement, de manera telemàtica, tal com s'estableix a les bases del procés de selecció, aportant el justificant de pagament de la taxa i altres documents que s'indiquen. La tramitació també es pot fer de manera presencial a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania.