Obres de renovació del paviment de la Plaça de Sant Antoni