Eleccions al Parlament Europeu: Consulta i reclamacions del cens electoral

Fins el proper 29 d'abril està obert el període d'exposició pública del cens electoral - tancat a data 1 de febrer de 2024 - que es podrà consultar i presentar reclamacions, si s'escau.

Les persones interessades poden adreçar-se a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania d'aquest Ajuntament, en horari de dilluns a divendres, de les 08.30 a les 14 hores i els dimarts fins les 18 hores. També es poden fer les consultes per mitjans informàticsa la pàgina web de l'INE mitjançant el sistema Cl@ve o utilitzant un certificat electrònic.

L'Oficina del Cens Electoral enviarà a tots els electors, entre el 13 i el 21 de maig una targeta censal que conté les dades actualitzades de la inscripció en el cens electoral i de la secció i la mesa en què correspon votar. La targeta censal té un caràcter merament informatiu i no serveix per identificar-se a l'hora de votar.