Ple municipal

De conformitat amb el que disposa l'article 46.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, amb concordança amb l'article 98.b) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, us convoco a la sessió ordinària del Ple ordinari de l'Ajuntament que es farà el proper dia 14 de maig, a les 19.00 hores a la Casa Consistorial, amb l'ordre del dia següent:

I PART RESOLUTIVA

PLE

1. Aprovació de l'acta del Ple ordinari 12/3/2024.

2. Aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit 2/2024.

3. Aprovació de l'expedient de modificació de crèdits 8/2024.

4. Resolució d'al·legacions i aprovació provisional de la modificació del Pla General d'Ordenació a l'àmbit de la Unitat d'Actuació de la urbanització Bonrepòs.

II PART CONTROL

5. Moció sobre la sequera i la gestió de l'aigua per part de l'ajuntament de Corbera de Llobregat.

6. Donar compte de l'aprovació del Pla d'acció elaborat en relació a l'informe de control anual de l'exercici 2022.

7. Precs i preguntes.


Podeu seguir el ple a través del canal de YouTube de l'Ajuntament de Corbera i a través de Ràdio Corbera 107 FM i La Ràdio En Directe

Recursos relacionats