Ple municipal

Sessió Plenària 


I PART RESOLUTIVA

1. Aprovació actes: ·Ple 20 desembre 2019 ·Ple 2 abril 2020

2. Aprovació de la massa salarial del personal laboral de l'ajuntament pel 2017.

3. Aprovació de la massa salarial del personal laboral de l'ajuntament pel  2019.

4. Declarar d'interès o utilitat municipal l'activitat econòmica exercida per la Societat Coral Diadema Corberenca.

5.Aprovació conveni per a la millora de les comunicacions mitjançant els serveis regulars de transport públic de viatgers per carretera (2020)

6. Aprovació conveni per a la millora de les comunicacions mitjançant la intensificació dels serveis regulars de transport públic de viatgers en horari nocturn (2020)

7. Aprovació canvi de la forma de gestió del servei públic d'aparcament regulat.

8. Aprovació de la modificació de crèdit MC 7/2020. 


II PART DE CONTROL

9. Donar compte Informe 3/2020 de morositat corresponent al 4t trimestre de l'exercici 2019.

10. Donar compte Informe 4/2020 període Mitja de pagament a proveïdors corresponent al 4t trimestre de l'exercici 2019.

11. Donar compte de l'informe 57/2020 de morositat corresponent al 1r trimestre del 2020.

12. Donar compte de l'informe 58/2020 del període mitjà de pagament a proveïdors corresponent al 1r trimestre del 2020.

13. Donar compte del Decret 474/2020 dels Plans Pressupostaris 2021-2023.

14. Moció dels grups municipals CUP i ERC en defensa de la República del Sàhara Occidental.

15. Moció del grup municipal Força Corbera per reduir les ràtios de l'escola Bressol Municipal "El petit Corb".

16. Moció del grup municipal Força Corbera sobre la carretera de Sant Andreu.

17.Moció del grup municipal Força Corbera de mesures per fer front a les  repercussions de la crisi sanitària del Covid-19. Proposta 1- inversió pública

18. Moció del grup municipal Força Corbera mesures per fer front a les repercussions de la crisi sanitària del covid-19. proposta 2.- subvencions a comerços, autònoms i empreses locals

19. Moció del grup municipal força corbera mesures per fer front a les repercussions de la crisi sanitària del covid-19. Proposta 3.- ocupació via publica per a terrasses.

20. Moció del grup municipal Força Corbera mesures per fer front a les repercussions de la crisi sanitària del covid-19. Proposta 4.- subvencions i ajuts per a establiments i empreses que iniciïn activitat.

21. Moció del grup municipal Força Corbera mesures per fer front a les repercussions de la crisi sanitària del covid-19. Proposta 5.- desenvolupament d'una plataforma on-line per al comerç local.

22. Moció del grup municipal de Ciutadans a l'Ajuntament de Corbera de Llobregat d'agraïment a tots els professionals que exerceixen tasques per a afrontar la crisi del covid-19 i de protecció efectiva dels mateixos davant actes d'assetjament o assenyalament pel fet de tal acompliment

23. Moció del grup municipal ERC per demanar la flexibilització de les regles fiscals amb la finalitat d'augmentar la capacitat pressupostària del món local

24.Aprovació de la Declaració institucional de l'Ajuntament de Corbera de Llobregat per fer front al covid-19.

25.Altres resolucions i/o assumptes de competència plenària.

26.Precs i preguntes.
 

Podeu seguir el ple a través del canal de YouTube de l'Ajuntament de Corbera i a través de Ràdio Corbera, al 107 de la FM o per internet a través de l’enllaç Ràdio Corbera online