Ple municipal

Sessió Plenària 

Com a conseqüència de l'excepcionalitat de la situació d'emergència ocasionada pel COVID-19, de conformitat amb el que disposa l'article 46.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, amb concordança amb l'article 98.b) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, us convoco a la sessió extraordinària i urgent del Ple de l'Ajuntament que es farà telemàticament el proper dia 29 de juliol de 2020, a les 20:00 hores, amb l'ordre del dia següent:


1. Ratificació d'urgència de la sessió plenària.
2. Rebuig del feminicidi ocorregut a Corbera de Llobregat el passat mes d'abril.

Podeu seguir el ple a través del canal de YouTube de l'Ajuntament de Corbera i a través de Ràdio Corbera, al 107 de la FM o per internet a través de l’enllaç Ràdio Corbera online