Àrea de Desenvolupament Econòmic i Transició Digital

Rosa Maria Martín

Regidor responsable: Rosa Maria Martín

Grup polític: FORÇA CORBERA - PSC

Correu: rmmartin(ELIMINAR)@corberadellobregat.cat

Treballant de forma transversal amb la resta d'àrees municipals, s'encarrega de la dinamització sòcio-econòmica del municipi, contribuint a la generació i manteniment dels sectors productius: empresarial, emprenedoria, serveis, comerç i turisme.

S'encarrega del desplegament d'infraestructures tecnològiques al municipi i als equipaments municipals, dels sistemes d'informació, infraestructures i serveis TIC corporatius, així com de les telecomunicacions i la seva instal·lació en  edificis municipals i a l'espai públic.

Així mateix, s'encarrega de les polítiques actives d'ocupació, gestionant la borsa de treball municipal, en coordinació amb els serveis socials municipals, amb les borses de treball dels municipis de la comarca i d'entitats i organismes supramunicipals, i amb les empreses del municipi.

També és l'àrea encarregada de gestionar plans d'ocupació d'àmbit municipal subvencionats per entitats i organismes supramunicipals, duent a terme la selecció de personal per als plans ocupacionals conjuntament amb el departament de recursos humans.

D'altra banda, desenvolupa activitats i iniciatives turístiques que donin a conèixer el municipi a través del seu patrimoni històric i natural i per la qualitat de l'oferta de serveis i establiments. Col·labora amb les associacions d'emprenedors i de comerciants i convoca i atorga els ajuts i subvencions municipals. Així mateix, assumeix les funcions en temes de consum, incloent dins els objectius de l'Àrea la defensa del consumidors, vetllant i informant sobre els seus drets i protegint els seus interessos.