Àrea de Protecció Civil

Andrés Palacios

Regidor responsable: Andrés Palacios

Grup polític: GIU

Correu: apalacios(ELIMINAR)@corberadellobregat.cat

Realització i actualització dels plans d'actuació d'incendis i d'evacuació de les urbanitzacions, promovent el seu coneixement per part de la població de les urbanitzacions i/o barris. 

Té encomanades també les funcions de protecció civil en els casos de catàstrofes i emergències. Supervisa els plans d'autoprotecció dels edificis públics i activa els plans d'autoprotecció per als esdeveniments populars. Gestiona el Cos de Bombers Voluntaris i representa el municipi dins l'Agrupació de Defensa Forestal Massís de l'Ordal, assumint les tasques corresponents. S'ocupa del manteniment i subministraments de la Prefectura de Policia i del Quarter dels Bombers Voluntaris.

Gestiona l'establiment i manteniment de les franges de protecció d'incendis, procurant la seva adequació a l'evolució climàtica i la nova tipologia d'incendis forestals que aquesta provoca.