Àrea de Salut

Zaida Ortega

Regidor responsable: Zaida Ortega

Grup polític: FORÇA CORBERA - PSC

Correu: zortega(ELIMINAR)@corberadellobregat.cat

Té com a principal objectiu vetllar per la salut de les persones promovent activitats saludables entre la població i vetllant per les condicions de salubritat de l'entorn. Porta a terme el control de plagues i de salubritat de les instal·lacions públiques. S'encarrega també del control sanitari d'establiments i activitats. Les seves activitats les realitza en coordinació amb l'Agència de Salut Pública de Catalunya i d'acord amb les seves directrius.

L'Àrea de Salut col·labora amb la Generalitat de Catalunya, administració que ostenta les competències en matèria de sanitat i salut pública, per tal millorar la qualitat de l'atenció sanitària i dels equipaments del municipi.


Salut Pública

  • Registre establiments minoristes d'alimentació, prèvia sol·licitud declaració responsable d'inici d'activitats.
  • Inspecció i sanció establiments minoristes d'alimentació (àmbit municipal)
  • Control de legionel·losi i control de plagues en edificis públics
  • Coordinació serveis preventius en actes públics
  • Coordinació de campanyes donació de sang
  • Coordinació de campanyes de fluoració infantil a les escoles
  • Promoció i coordinació de campanyes de sensibilització ciutadana
  • Coordinació Creu Roja cursos promoció voluntariat
  • Coordinació amb empresa adjudicatària de la gestió del cementiri