Àrea de Via Pública

Regidor responsable: Meritxell Garcia de Llanza

Grup polític: ERC

Correu: mgarciall(ELIMINAR)@corberadellobregat.cat

L'Àrea de Via Pública s'ocupa de mantenir en bones condicions d'us tot allò que es troba a la via pública i a l'espai públic en general.

  • Conserva i millora el mobiliari urbà i el dels parcs infantils.
  • Manté voreres, calçades, senyalització vial i gestió d'entrades i sortides de vehicles.
  • Manté els parcs i zones verdes, vetllant per l'adequada reposició, poda i conservació d'arbrat viari.
  • Projecta i gestiona obres a la via pública, redacta els projectes tècnics i dirigeix l’execució de les obres públiques de reforma i millora dels carrers, places. parcs urbans i de l’espai públic del municipi