Període Mitjà de Pagaments a Proveïdors corresponent al 2n trimestre del 2016

Documents relacionats