Modificació de dades del padró municipal d’habitants

Descripció:

El tràmit permet notificar a l'Ajuntament la modificació o incorrecció de dades que figuren en el padró municipal d'habitants.

Modificació de dades del padró municipal d'habitants 

Qui ho pot demanar?

Les persones majors d'edat empadronades al municipi. 

Els representants legals dels menors d’edat o de les persones incapacitades legalment.

Quins documents he de presentar?

Documentació acreditativa de les dades a modificar (DNI, certificat d'estudis, etc.).

Canals de tramitació:

 • Telemàtic amb certificat digital
 • Telemàtica sense certificat digital
 • Presencial

Tramitació telemàtica amb certificat digital:

 1. Cliqueu l'enllaç corresponent i s'obrirà la pantalla de la seu electrònica on trobareu la informació del tràmit.
 2. Heu de clicar al botó vermell "Tramitar" i us demanarà que seleccioneu el mètode d'identificació.
 3. Cliqueu la opció de "Certificat digital" i seleccioneu el vostre certificat.
 4. S'obrirà el formulari de sol·licitud que heu de completar amb les vostres dades.
 5. Annexeu la documentació necessària per efectuar el tràmit.
  • El pes màxim permès per a cada arxiu és de 40MB, sense límit d'arxius. Si el pes és alt, pot trigar una mica en adjuntar-se.
  • És important que el nom dels documents indiqui, en la mesura del possible, el seu contingut. (P.ex. DNI.pdf, contractelloguer.pdf)
 6. Empleneu l'apartat "Informació de la sol·licitud": acceptació de la política de protecció de dades, la notificació electrònica i la consulta d'informació vostra en poder d'altres administracions. Premeu continuar.
 7. S'obrirà una presentació preliminar amb totes les dades que heu incorporat. Reviseu que tot sigui correcte i que els documents s'hagin annexat correctament.
 8. Cliqueu "Enviar sol·licitud" i espereu fins que surti la següent pantalla. Pot trigar uns minuts.
 9. Finalment us sortirà la confirmació de presentació amb un número de registre d'entrada i un botó que us permet exportar-la a pdf, ja sigui per imprimir-la o per desar-la a l'ordinador. Paral·lelament rebreu al vostre correu electrònic la mateixa confirmació.

Tramitació telemàtica sense certificat digital:

 1. Cliqueu l'enllaç corresponent i s'obrirà la pantalla de la seu electrònica on trobareu la informació del tràmit.
 2. Heu de clicar al botó vermell "Tramitar" i us demanarà que seleccioneu el mètode d'identificació.
 3. Cliqueu la opció de " idCAT Mòbil " i doneu-vos d'alta d'aquest servei gratuïtament i al moment. Us demanarà dades del DNI, targeta sanitària i telèfon mòbil.
 4. S'obrirà el formulari de sol·licitud que heu de completar amb les vostres dades.
 5. Annexeu la documentació necessària per efectuar el tràmit.
  • El pes màxim permès per a cada arxiu és de 40MB, sense límit d'arxius. Si el pes és alt, pot trigar una mica en adjuntar-se.
  • És important que el nom dels documents indiqui, en la mesura del possible, el seu contingut. (P.ex. DNI.pdf, contractelloguer.pdf)
 6. Empleneu l'apartat "Informació de la sol·licitud": acceptació de la política de protecció de dades, la notificació electrònica i la consulta d'informació vostra en poder d'altres administracions. Premeu continuar.
 7. S'obrirà una presentació preliminar amb totes les dades que heu incorporat. Reviseu que tot sigui correcte i que els documents s'hagin annexat correctament.
 8. Cliqueu "Enviar sol·licitud" i espereu fins que surti la següent pantalla. Pot trigar uns minuts.
 9. Finalment us sortirà la confirmació de presentació amb un número de registre d'entrada i un botó que us permet exportar-la a pdf, ja sigui per imprimir-la o per desar-la a l'ordinador. Paral·lelament rebreu al vostre correu electrònic la mateixa confirmació.

Tramitació presencial:

 1. Truqueu al 93 650 02 11 per concertar cita prèvia. Se us indicarà la documentació que necessiteu per fer el tràmit.
 2. El dia de la cita, presenteu-vos a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania i aporteu la documentació necessària.
 3. La inscripció es fa al moment.