Grupo de integración multicultural 'Orígenes'

Entitat que treballa per afavorir la integració de la població immigrant.

C/ Jaume Balmes, 3, bxs

Persona de contacte: Teresa Rodríguez-Loeches. Presidenta

Telf: 93 688 22 56

E-mail: gmulticultural(ELIMINAR)@yahoo.es