Escola Bressol Municipal El Petit Corb

Gestió del servei:
Serveis per a la infància Créixer Junts / Àrea d'Ensenyament

C/ Casanova, 28

93 650 13 94

ebmelpetitcorb(ELIMINAR)@gmail.com

A qui s'adreça: Infants (de 4 mesos a 3 anys)

Preinscripció


Es fonamenta en la nova normativa sobre escoles bressol.

Aspectes destacats:

  • Té una oferta de 102 places per infants de Corbera d'entre 4 mesos i 3 anys. Compta amb els serveis de menjador escolar, amb cuina pròpia, i d'acollida al matí o a la tarda.
  • L'Escola Bressol té com a finalitat la de proporcionar als infants més petits les situacions educatives que els permetran conèixer-se a sí mateixos i a l'entorn immediat, estimulant la seva autonomia personal, treballant els hàbits d'higiene i cura d'un mateix; relacionar-se amb nens i nenes de la seva edat, alhora que amb adults, afavorint així les capacitats socialitzadores, reforçades també amb l'estimulació de la comunicació verbal, gestual, musical, ... tot plegat, des d'una òptica que fomenti el joc cooperatiu i manipulatiu com eina d'aprofitament del temps de lleure.

Horari:

8-9 h: acollida matí
9-12 h: escola bressol
12-15 h: menjador
15-17 h: escola bressol
17-18 h: acollida tarda

Preu:

Escolarització: 167,50 € 
Acollida: 37 €
Menjador: 130 € (lactants: 99 €)

Caldrà fer la consulta de la disponibilitat de places i formalitzar la inscripció abans de començar l'activitat.