Obres i Serveis RH

Obres i Serveis RH

Andreu Cerdà, 3

08757 - Corbera de Llobregat

Telf: 93 650 40 50 / 93 514 60 63

E-mail: info(ELIMINAR)@excavacionescorbera.com

Web: http://www.excavacionescorbera.com

Horari:

De 9 a 19h

Obres i serveis de la construcció general, tant obra pública com privada.
Excavacions i transports. Murs de rocalla, anivellaments de terrenys i subministraments d'àrids.
Serveis de jardineria, poda i reciclat de restes vegetals. Construcció de piscines i tancament de parcel·les.