IWA Fish

Av. Catalunya, 55, 57

08757 - Corbera de Llobregat

Telf: 646 23 93 42

Horari:

Dimecres i dijous de 9.30h a 17h
Divendres de 9.30 a 17h i de 20h a 0h
Dissabtes de 9.30 a 17h i de 20h a 23h