Corbera reafirma el seu compromís social i ambiental amb Solidança / Roba Amiga

Les ciutadanes i ciutadans de Corbera han demostrat novament el seu compromís ambiental dipositant un total de 58.395 kg de roba en desús als contenidors taronges Solidança/Roba Amiga repartits arreu del municipi. A partir de les donacions de roba en desús fetes s'ha evitat 482,343 kg d'emissions de CO2 a l'atmosfera evitant que la roba es converteixi en rebuig i fomentant l'economia circular amb valor social.

Per potenciar encara més aquesta recollida de roba i fer front a la problemàtica ambiental del residu tèxtil, l'Ajuntament de Corbera i Solidança han apostat per augmentar el nombre de contenidors fins a 5 contenidors més, el que equival a un 41,67 % d'increment.  Gràcies a  aquesta ampliació, s'estima poder augmentar considerablement la recollida del tèxtil .

Així doncs, el gest de dipositar roba als contenidors Solidança/Roba Amiga, ha permès assolir fites ambientals que converteixen al municipi de Corbera en un dels territoris referents en recollida de tèxtil, recollint 3,84 kg per habitant i any, un 3% més que l'any anterior, una molt bona dada que queda per sobre de la mitjana catalana (2,51 kg per habitant i any).

L'aposta de Solidança/Roba Amiga no només consisteix en una tasca i compromís ambiental, sinó també en l'acompanyament individualitzat i holístic de la persona a través del seguiment d'itineraris d'inserció sociolaboral per a persones en situació de vulnerabilitat social. En aquest sentit, Solidança treballa en col·laboració amb els Serveis Socials i Promoció Econòmica per a la inserció d'1 persona a través de la contractació. Aquestes contractacions permeten l'adquisició d'hàbits laborals i capacitats tècniques que les acosten al món laboral a través de llocs de treball vinculats a la gestió dels residus.

Aquests resultats ens animen a seguir treballant en aquest model que suposa una gran oportunitat laboral a través de la gestió integral de residus.