Missatge de solidaritat de l'Ajuntament amb la població marroquina