Obres de renovació de les xarxes de llum i aigua al carrer Sant Jordi

El dilluns 24 de febrer s'iniciaran les obres de renovació de l'enllumenat públic i la xarxa d'aigua al C/Sant Jordi.

L'actuació primordial es deu a la manca d'enllumenat des de fa mesos, en aquesta zona tant transitada del municipi, degut a l'obsolència del cablejat i a la necessitat d'un canvi integral. S'aprofitarà per col·locar llumeneres LED's més altes i que puguin il·luminar les dues voreres. També es retiraran els fanals existents a la vorera del costat de l'escola per millorar l'accessibilitat.

Aprofitant l'actuació es canviaran les canonades de la xarxa d'aigua, que actualment estan obsoletes i arribant al límit de la seva vida útil. La previsió de duració de les obres és de 4 setmanes i s'actuarà en dues fases, per tal de minimitzar les molèsties que es puguin causar. El carrer seguirà obert al trànsit, però no es podrà aparcar en ambdues bandes del carrer, per facilitar les feines.

Aquesta actuació la realitzaran les empreses concessionàries dels dos serveis, Elecnor i Sorea, amb un valor global de 87.426,17 euros