Pagament de tributs i impostos durant el confinament

Si heu rebut de l'ORGT un document per pagar els tributs municipals i el termini de pagament ha vençut, heu de saber:

- Si es tracta d'un rebut de cobrament periòdic (*), atès que el seu termini de pagament ha estat ampliat, podreu efectuar el pagament amb el mateix rebut:

  • Pagament en els caixers automàtics habilitats a l'efecte
  • a l'adreça http://orgt.cat/pagartributs
  • o bé per telèfon, trucant al número 932 029 802. 

(*) Terminis de pagament dels rebuts anuals
IVTM - Impost de vehicles: Termini de pagament ampliat fins el 02/06/2020
IBI Béns immobles - Taxes de residus i d'entrada de vehicles: Termini de pagament ampliat fins l'1/09/2020

- Si es tracta d'una liquidació d'ingrés directe, atès que el seu termini de pagament s'ha vist ampliat fins el 30/05/2020, podeu:

  • Descarregar-vos un nou document de pagament a orgt.cat/pagartributs, des d'on també podreu efectuar el pagament
  • efectuar el pagament per telèfon, trucant al número 932 029 802.

- Si es tracta de la notificació de la provisió de constrenyiment, atès que el seu termini de pagament s'ha vist ampliat fins el 30/05/2020, podeu:

  • Descarregar-vos un nou document de pagament a orgt.cat/pagartributs, des d'on també podreu efectuar el pagament
  • Efectuar el pagament per telèfon, trucant al número 932 029 802.
     

Recursos relacionats