Aprovació inicial del projecte de l'obra de la plaça dels Països Catalans

El passat 7 d'agost es va ser aprovar inicialment el projecte d'obres de la Plaça dels Països Catalans. A partir d'ara i fins el 2 de setembre el projecte estarà en exposició pública, per tal que qualsevol persona el pugui consultar i fer les al·legacions, si així ho considera. La consulta es pot fer mitjançant el tauler d'edictes municipals o presencialment utilitzant l'espai habilitat a l'OAC. Recordem que el projecte consta d'unes injeccions de ciment no armat a 6-8 metres de profunditat i de la millora superficial de la plaça (refermat i excavació del terreny superficial).

Aquesta obra sortirà a licitació per un valor de 567.168,29 euros i un termini d'execució aproximat de 3,5 mesos