Es planta l'arbrat al Correcan i al parc del c. Casanova

S'ha procedit a plantar arbrat al Correcan del carrer Pere Calders, així com al parc del carrer Casanova, tal i com estaba previst en els diferents projectes.

Concretament, al Correcan s'han plantat 5 til·lers mentre que al parc del carrer Casanova s'han plantat 2 lledoners.


L'arbrat ha estat subministrat per l'empresa Vivers Massaneda.